dietetics

dietetics
dietetics PLURAL NOUN (treated as sing. ) the branch of knowledge concerned with the diet and its effects on health.
DERIVATIVES dietetic adjective.

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Dietetics — Di e*tet ics, n. That part of the medical or hygienic art which relates to diet or food; rules for diet. [1913 Webster] To suppose that the whole of dietetics lies in determining whether or not bread is more nutritive than potatoes. H. Spencer.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dietetics — [dī΄ə tetiks] n. the study of the kinds and quantities of food needed for health * * * di·e·tet·ics (dī ĭ tĕtʹĭks) n. (used with a sing. verb) The study of nutrition as it relates to health. Also called sitology. * * * …   Universalium

  • dietetics — 1540s, see DIETETIC (Cf. dietetic) + ICS (Cf. ics) …   Etymology dictionary

  • dietetics — [dī΄ə tetiks] n. the study of the kinds and quantities of food needed for health …   English World dictionary

  • dietetics — dietetika statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Edukologijos mokslo šaka, tirianti kūno kultūros, gyvensenos ugdymo praktiką ir teoriją, teikianti metodines rekomendacijas. kilmė gr. diaitētikē (technē) – gyvensenos menas… …   Sporto terminų žodynas

  • dietetics — dietetika statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Seniausia ir tobuliausia Antikos medicinos sritis, tirianti sveiką gyvenseną – mitybą, higienos taisykles, fizioterapiją (maudymąsi, masažą, fizinius pratimus). kilmė gr. diaitētikē… …   Sporto terminų žodynas

  • dietetics — n.pl. (usu. treated as sing.) the scientific study of diet and nutrition. * * * dietetics, n. pl. see dietetic n …   Useful english dictionary

  • dietetics technician — dietetikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris atlieka įvairias užduotis, susijusias su žmonių sveikatos ir jų maitinimo kokybės gerinimu. Jis gali dirbti maitinimo paslaugų vadybos, žemės ūkio produktų perdirbimo,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • dietetics — noun plural but singular or plural in construction Date: 1799 the science or art of applying the principles of nutrition to the diet …   New Collegiate Dictionary

  • dietetics — noun The study of diet and nutrition in relation to health and disease See Also: dietician …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”